Niet-Dringend ziekenvervoer

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe kwaliteitsnormen voor het niet-dringend ziekenvervoer.

Het protocol, welke eind juni 2016 ondertekend werd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, is een opsomming van kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders die instaan voor niet-dringend vervoer,
één van de kwaliteitseisen is een opleiding voor ziekenvervoerders,

Wat is niet-dringend liggend ziekenvervoer?

Wie met niet-levensbedreigende ziektes en/of ongevallen naar het ziekenhuis moet kan beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer.
Voorbeeld: voor een onderzoek, en dit kan niet met gewoon vervoer,
Tot op vandaag was hier geen regelgeving voor. Dus iedereen kon dit soort vervoer aanbieden. Het protocolakkoord brengt hier nu een hele verandering in.

 
Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

In het protocol engageren de ambulancediensten zich tot o.a. volgende kwaliteitseisen:

Twee ziekenvervoerder bij elk transport: een ziekenwagen bestuurder én een ziekenvervoerder die de patiënt ten allen tijde begeleidt.
Opleiding voor de ziekenvervoerder: elke bestuurder van een ziekenwagen zal tegen 1 januari 2018 een diploma van eerste hulp opleiding moeten behalen.
De begeleider moet dit bezitten vanaf 1 januari 2017. De doelstelling is dat de begeleider binnen een termijn van 5 jaar een meer uitgebreide en nog uit te werken opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer zal volgen, vergelijkbaar met de bestaande en specifieke opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.

Uitrustings- en hygiënevereisten: het protocol voorziet in een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een AED, berries, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.

NMS biedt aan ambulancediensten een kwalitatieve opleiding aan tot ziekenvervoerder. Dit volgens de wettelijke voorschriften die tot op heden zijn gekend.

Deze opleiding wordt individueel aangeboden.

Elke patiënt vervoerder kan zich vrij inschrijven, vanaf 6 inschrijvingen zal deze opleiding ook plaatsvinden.

De opleiding inclusief examen duurt 26 uur. De doelstellingen van de opleiding is de ziekenvervoerder een basis mee te geven in afwachting tot de definitieve opleiding “Niet dringend Liggend Ziekenvervoer” een feit is.


Aan het einde van deze cursus leggen de cursisten een evaluatie af die peilt naar de verworven competenties. Indien positief wordt geëvalueerd leidt dit tot een “Diploma EHBO” conform het protocol.

Wat komt er aan bod tijdens deze opleiding:

 • Basisprincipe van Eerste Hulp;
 • Benadering van een slachtoffer;
 • Reanimatie met 2 personen;
 • Reanimatie met hulpmiddelen (AED);
 • Bloedingen;
 • Kleine huidletsels;
 • Breuken, Kneuzingen;
 • Brandwonden;
 • Hef en Tiltechnieken;
 • Vergiftigingen;
 • Hygiëne ;
 • Inhoud van ziekenwagen

Deze opleiding wordt aangeboden in 7 dagdelen met een kostprijs van € 250,00 per deelnemer.

Leden van Belgische Beroepsvereniging krijgen 15% korting.

In onderstaand stroomschema kan je zien of je eventueel in aanmerking komt voor vrijstellingen. Wij bieden een 1 daagse opleiding van 8u aan voor personen die van deze vrijstelling zouden kunnen genieten. Deze wordt aangeboden voor 80€ per deelnemer.


Bron: http://www.belgambu.be/nl/opleiding-ndlz