Opleidingen

 

Alle opleidingen worden gegeven door hoogopgeleide docenten die jaarlijks meerdere vervolmakingscursussen volgen en dagelijks in de praktijk staan. Zij leren u de nodige handelingen aan zodat u straks, wanneer het echt van tel is, adequaat reageert. Onze opleidingen vinden plaats in ruime leslokalen waar de nodige apparatuur en uitrusting aanwezig is om de aangeleerde handelingen in te oefenen. Voor opleidingen aan grote groepen vanaf 10 personen komen wij ter plaatse en gebruiken wij de ruimte die u voorziet.

Deze opleidingen kunt u bij ons volgen:

Meer informatie? Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.

Bedrijfseerstehulp

 

 

 

   Opleiding Bedrijfseerstehulpverlener   

 

Om eerste hulp in een onderneming te verzekeren, voorziet de wetgeving dat elk bedrijf moet kunnen beschikken over een minimaal aantal gebrevetteerde hulpverleners. Het aantal is afhankelijk van de aard van de onderneming en wordt bepaald na een risicoanalyse. Los van de wettelijke bepalingen is het van cruciaal belang dat uw werknemers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. Daarom organiseert NMS de opleiding bedrijfseerstehulp.

 

   Inhoud Cursus   

 • Algemene benadering van levensbedreigende situaties;
 • Hoe omgaan met een bewusteloze patiënt?
 • Wat is reanimatie?
 • Gebruik van een AED-toestel;
 • Wat is een ademhalingsstilstand/hartstilstand?
 • Basishygiëne in eerste hulp procedures;
 • Veilig, vlot en efficiënt handelen in een noodsituatie;
 • Comfortzorgen, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers;
 • Wat zijn ademhalings- en bloedcirculatiestoornissen?
 • Hoe verzorg je (brand)wonden?
 • Hoe verzorg je huidwonden en oogletsels?
 • Wat te doen bij breuken, verstuikingen, ontwrichtingen en wervelletsels?
 • Wat te doen bij intoxicatie en elektrocutie?
 • Hoe kan u hulp bieden bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf?

 

   Hoe lang duurt de opleiding?   

De opleiding duurt 20 uur (inclusief competentie evaluatie). De deelnemers ontvangen nadien een certificaat dat geldig blijft, op voorwaarde dat ze jaarlijks vier uur bijscholing volgen. U kunt bij NMS terecht voor deze bijscholingen.

   Kostprijs   

De prijs varieert afhankelijk van je wensen en de locatie.

   Meer informatie:  

 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.

Bijscholing Bedrijfseerstehulp

 

 

 

   Bijscholing Bedrijfseerstehulpverlener   

Wie een opleiding Bedrijfseerstehulpverlener met succes voltooid mag zich hulpverlener noemen. Als hulpverlner ben je verplicht om jaarlijks 4 uur bijscholing te volgen om je brevet te verlengen. Wie deze bijscholing niet volgt, is niet meer in orde en zijn brevet zal dan ook onmiddelijk vervallen en moet zijn opleiding terug opnieuw doen.
Deze bijscholing herhaalt specifieke onderwerpen die je in de basisopleiding bedrijfseerstehulp hebt gezien. Alsook nieuwe inzichten die je kennis up-to-date houden.

 

   Inhoud Cursus   

Tijdens onze bijscholingen frissen wij uw kennis van reanimatie op. Heeft u zelf een specifiek onderwerp dat u graag behandeld zag? Laat ons dit weten onze instructeurs gaan hier graag op in. We staan ook stil bij een van volgende onderwerpen:

 • Hoe omgaan met een bewusteloze patiënt?
 • Wat is een ademhalingsstilstand/hartstilstand?
 • Basishygiëne in eerste hulp;
 • Veilig, vlot en efficiënt handelen in een noodsituatie;
 • Wat zijn ademhalings- en bloedcirculatiestoornissen?
 • Hoe verzorg je (brand)wonden?
 • Hoe verzorg je huidwonden en oogletsels?
 • Wat te doen bij breuken, verstuikingen, ontwrichtingen en wervelletsels?
 • Wat te doen bij intoxicatie en elektrocutie?
 • Hoe kan u hulp bieden bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf?  
 • Casusbespreking 

 

   Hoe lang duurt de bijscholing?   
 
De bijscholing duurt minimum 4uur.
 
   Kostprijs   
 
De prijs varieert afhankelijk van je wensen en de locatie.
 
   Meer informatie:  
 
 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.

Levensreddend handelen bij baby's en kinderen

 

 

Wanneer er zich een noodsituatie aanbiedt is de aanwezigheid van een getraind persoon enorm belangrijk in de schakel van hulpverlening.
De opleiding levensreddend handelen bij baby en kinderen voorziet de cursisten van de juiste tips en tricks hierin.
De opleiding is bestemd voor iedereen die in contact komt met kleine kinderen: Kinderdagverblijven, Onthaalouders, Geïnteresseerde ouders en familieleden,.. behoren steeds tot de doelgroep.

   Inhoud Cursus   

 • Algemene benadering van een noodsituatie
 • Alarmering van hulpdiensten
 • Reanimatie van baby
 • Reanimatie van Kind
 • Gebruik AED-toestel
 • Vergiftiging
 • Verdrinking
 • Levensreddend handelen bij verstikking / luchtwegobstructie
 • Vaak voorkomende kinderziekten
   Hoe lang duurt de opleiding?   
 
Deze opleiding duurt 3uur. Na de opleiding ontvangen de cursisten een attest levensreddend handelen, erkend door Kind en Gezin, met een geldigheidsduur van 3 jaar. 6 maanden voor het vervallen van dit attest verwittigen wij u om zich opnieuw in te schrijven. Kortom bij ons heeft u geen kopzorgen en kan u zich focussen op wat echt van belang is.  
 
   Kostprijs   
 
De prijs varieert afhankelijk van je wensen en de locatie.
 
   Meer informatie:  
 
 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.

 

 

 IMG

Eerste hulp bij Kinderen

 

 

Huis-tuin-en-keukenongevallen zijn zo snel gebeurd!

Als (groot)ouder herken je dit zeker wel. Het is muisstil in huis en dan weet je dat er iets aan de hand is. En jawel, na de stilte komt het gehuil en de traantjes. Je kind is gevallen of heeft zich ergens verwond. Vaak valt de verwonding te verhelpen met een pleister en een zoentje, maar wat als je kindje zich ernstig bezeerd heeft? Volg dan bij ons de opleiding EHBO voor kinderen. Je leert het hoofd koel te houden en snel te beslissen: kan je je kindje zelf helpen of moet je professionele hulp inroepen? Na deze workshop van 3uur ben je een pak beter gewapend als er zich een noodsituatie aanbiedt.
 
De opleiding EHBO voor kinderen voorziet de cursisten van de juiste tips en tricks hierin.
De opleiding is bestemd voor iedereen die in contact komt met kleine kinderen: Papa, mama, grootouder, meter, peter, tante's, ... behoren steeds tot de doelgroep.

   Inhoud Cursus   

 • Algemene benadering van een noodsituatie
 • Alarmering van hulpdiensten
 • Reanimatie van baby
 • Reanimatie van Kind
 • Gebruik AED-toestel
 • Vergiftiging
 • Verdrinking
 • Levensreddend handelen bij verstikking / luchtwegobstructie
 • Vaak voorkomende kinderziekten
   Hoe lang duurt de opleiding?   
 
Deze opleiding duurt 3uur. Na de opleiding ontvangen de cursisten een attest levensreddend handelen, erkend door Kind en Gezin, met een geldigheidsduur van 3 jaar.
 
   Waar en wanneer?  
 
Woensdag 24 oktober 2018 van 19 tot 22u - Turnhout
 
   Kostprijs:  
 
25€ per persoon incl. BTW
 
   Inschrijven:  
 

 

 

 IMG

Niet-Dringend ziekenvervoer

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe kwaliteitsnormen voor het niet-dringend ziekenvervoer.

Het protocol, welke eind juni 2016 ondertekend werd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, is een opsomming van kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders die instaan voor niet-dringend vervoer,
één van de kwaliteitseisen is een opleiding voor ziekenvervoerders,

Wat is niet-dringend liggend ziekenvervoer?

Wie met niet-levensbedreigende ziektes en/of ongevallen naar het ziekenhuis moet kan beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer.
Voorbeeld: voor een onderzoek, en dit kan niet met gewoon vervoer,
Tot op vandaag was hier geen regelgeving voor. Dus iedereen kon dit soort vervoer aanbieden. Het protocolakkoord brengt hier nu een hele verandering in.

 
Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

In het protocol engageren de ambulancediensten zich tot o.a. volgende kwaliteitseisen:

Twee ziekenvervoerder bij elk transport: een ziekenwagen bestuurder én een ziekenvervoerder die de patiënt ten allen tijde begeleidt.
Opleiding voor de ziekenvervoerder: elke bestuurder van een ziekenwagen zal tegen 1 januari 2018 een diploma van eerste hulp opleiding moeten behalen.
De begeleider moet dit bezitten vanaf 1 januari 2017. De doelstelling is dat de begeleider binnen een termijn van 5 jaar een meer uitgebreide en nog uit te werken opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer zal volgen, vergelijkbaar met de bestaande en specifieke opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.

Uitrustings- en hygiënevereisten: het protocol voorziet in een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een AED, berries, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.

NMS biedt aan ambulancediensten een kwalitatieve opleiding aan tot ziekenvervoerder. Dit volgens de wettelijke voorschriften die tot op heden zijn gekend.

Deze opleiding wordt individueel aangeboden.

Elke patiënt vervoerder kan zich vrij inschrijven, vanaf 6 inschrijvingen zal deze opleiding ook plaatsvinden.

De opleiding inclusief examen duurt 26 uur. De doelstellingen van de opleiding is de ziekenvervoerder een basis mee te geven in afwachting tot de definitieve opleiding “Niet dringend Liggend Ziekenvervoer” een feit is.


Aan het einde van deze cursus leggen de cursisten een evaluatie af die peilt naar de verworven competenties. Indien positief wordt geëvalueerd leidt dit tot een “Diploma EHBO” conform het protocol.

Wat komt er aan bod tijdens deze opleiding:

 • Basisprincipe van Eerste Hulp;
 • Benadering van een slachtoffer;
 • Reanimatie met 2 personen;
 • Reanimatie met hulpmiddelen (AED);
 • Bloedingen;
 • Kleine huidletsels;
 • Breuken, Kneuzingen;
 • Brandwonden;
 • Hef en Tiltechnieken;
 • Vergiftigingen;
 • Hygiëne ;
 • Inhoud van ziekenwagen

Deze opleiding wordt aangeboden in 7 dagdelen met een kostprijs van € 250,00 per deelnemer.

Leden van Belgische Beroepsvereniging krijgen 15% korting.

In onderstaand stroomschema kan je zien of je eventueel in aanmerking komt voor vrijstellingen. Wij bieden een 1 daagse opleiding van 8u aan voor personen die van deze vrijstelling zouden kunnen genieten. Deze wordt aangeboden voor 80€ per deelnemer.


Bron: http://www.belgambu.be/nl/opleiding-ndlz

Open Opleidingen

 

Bekijk ons open aanbod

Geïnteresseerd in een open opleiding? bekijk dan ons aanbod:

 

Open Opleidingen:

 Turnhout  Dinsdag 11 september 2018  19:00 - 22:00u  Inschrijven

Aankoop AED

 

 

 

Wil u als bedrijf of organisatie een automatisch externe defibrillator in huis halen? NMS is uw betrouwbare partner.

Wat is een AED toestel?

Elk jaar overlijden er 1 op de 1000 mensen aan een plotselingehartstilstand, buiten het ziekenhuis. Een hartstilstand komt altijd onverwacht en kan overal optreden: tijdens het sporten, op kantoor of gewoon thuis

Een geautomatiseerde externe defibrillator (AED) kan in sommige gevallen een hart weer op gang brengen, en kan dus een leven redden. Het gebruik van een AED-toestel gebeurt steeds in combinatie met reanimatie. Het is een draagbaartoestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatischof eenstroomstoothet slachtoffer kan helpen.

 

Waarom een AED-toestel in jouw club?

Een AED in jouw club heeft enkele voordelen:

1.  Je maakt van jouw sportclub een veilige plek voor je sporters, bezoekers, medewerkers en de mensen die rondom jou wonen.

2.  Je geeft een positief signaal naar je leden, bezoekers en potentiële leden: hier zit je goed, hier ben je veilig

3.  Je biedt jouw medewerkers de kans om zich bij te scholen tot hulpverleners. Hoe meer mensen er kunnen reanimeren en een AED kunnen gebruiken, hoe beter!

Welk AED-toestel?

Via ons is het mogelijk om een AED-toestel aan te kopen aan een gunstig tarief. Het gaat hierbij om het toestel “Samaritan PAD 360P”, een volautomatisch model.

Het toestel kan ofwel: