Over ons

 

 

NMS werd in 2014 opgericht door Sam Maerien, Ambulancier, en Nicky Meeuwes, een urgentieverpleegkundige op de dienst spoedgevallen van het AZ Turnhout. Vanuit hun ervaring op het terrein zagen zij al snel de noodzaak van adequate eerste hulp. Zij delen hun ervaring graag met klanten.

Welke garantie kan u van ons verwachten?

Wij streven naar een langdurige samenwerking met onze klanten. Daarom bieden wij een compleet pakket bestaand uit 6 aspecten:

1.    Transparantie: Efficiënt gebruik van kleuren in het handboek zodanig dat u snel weet hoe te handelen.


2.    Bedrijfsgericht: Per bedrijf kan er een extra bijlage aan de cursus worden toegevoegd vb:

  • Uw geldende Brand-Evacuatie richtlijnen.
  • Wat te doen in zeer specifieke gevallen (chemische producten, machines)


3.    Snel: Wij kunnen samen met u zeer snel een datum vinden waarop de lessen kunnen doorgaan.  

4.    Continue kwaliteitsbewaking: Wij zorgen ervoor dat de leerstof steeds up to date en evidence based is.

5.    Allround: Wij kunnen samen met onze klant het volledige EHBO-aspect op ons nemen. Wij werken samen met bedrijven die uw EHBO-ruimte kunnen inrichten en onderhouden, Kledij kunnen voorzien, …

6.    Professionaliteit: Al onze docenten beschikken over pedagogische tools/opleiding en staan dagdagelijks in de praktijk.


Meer informatie? Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.