Opleidingen

 

Alle opleidingen worden gegeven door hoogopgeleide docenten die jaarlijks meerdere vervolmakingscursussen volgen en dagelijks in de praktijk staan. Zij leren u de nodige handelingen aan zodat u straks, wanneer het echt van tel is, adequaat reageert. Onze opleidingen vinden plaats in ruime leslokalen waar de nodige apparatuur en uitrusting aanwezig is om de aangeleerde handelingen in te oefenen. Voor opleidingen aan grote groepen vanaf 10 personen komen wij ter plaatse en gebruiken wij de ruimte die u voorziet.

Deze opleidingen kunt u bij ons volgen:

Meer informatie? Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.

Bedrijfseerstehulp

 

 

 

   Opleiding Bedrijfseerstehulpverlener   

 

Om eerste hulp in een onderneming te verzekeren, voorziet de wetgeving dat elk bedrijf moet kunnen beschikken over een minimaal aantal gebrevetteerde hulpverleners. Het aantal is afhankelijk van de aard van de onderneming en wordt bepaald na een risicoanalyse. Los van de wettelijke bepalingen is het van cruciaal belang dat uw werknemers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. Daarom organiseert NMS de opleiding bedrijfseerstehulp.

 

   Inhoud Cursus   

 • Algemene benadering van levensbedreigende situaties;
 • Hoe omgaan met een bewusteloze patiënt?
 • Wat is reanimatie?
 • Gebruik van een AED-toestel;
 • Wat is een ademhalingsstilstand/hartstilstand?
 • Basishygiëne in eerste hulp procedures;
 • Veilig, vlot en efficiënt handelen in een noodsituatie;
 • Comfortzorgen, verplaatsing en evacuatie van slachtoffers;
 • Wat zijn ademhalings- en bloedcirculatiestoornissen?
 • Hoe verzorg je (brand)wonden?
 • Hoe verzorg je huidwonden en oogletsels?
 • Wat te doen bij breuken, verstuikingen, ontwrichtingen en wervelletsels?
 • Wat te doen bij intoxicatie en elektrocutie?
 • Hoe kan u hulp bieden bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf?

 

   Hoe lang duurt de opleiding?   

De opleiding duurt 20 uur (inclusief competentie evaluatie). De deelnemers ontvangen nadien een certificaat dat geldig blijft, op voorwaarde dat ze jaarlijks vier uur bijscholing volgen. U kunt bij NMS terecht voor deze bijscholingen.

   Kostprijs   

De prijs varieert afhankelijk van je wensen en de locatie.

   Meer informatie:  

 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.

Niet-Dringend ziekenvervoer

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe kwaliteitsnormen voor het niet-dringend ziekenvervoer.

Het protocol, welke eind juni 2016 ondertekend werd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, is een opsomming van kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders die instaan voor niet-dringend vervoer,
één van de kwaliteitseisen is een opleiding voor ziekenvervoerders,

Wat is niet-dringend liggend ziekenvervoer?

Wie met niet-levensbedreigende ziektes en/of ongevallen naar het ziekenhuis moet kan beroep doen op niet-dringend ziekenvervoer.
Voorbeeld: voor een onderzoek, en dit kan niet met gewoon vervoer,
Tot op vandaag was hier geen regelgeving voor. Dus iedereen kon dit soort vervoer aanbieden. Het protocolakkoord brengt hier nu een hele verandering in.

 
Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

In het protocol engageren de ambulancediensten zich tot o.a. volgende kwaliteitseisen:

Twee ziekenvervoerder bij elk transport: een ziekenwagen bestuurder én een ziekenvervoerder die de patiënt ten allen tijde begeleidt.
Opleiding voor de ziekenvervoerder: elke bestuurder van een ziekenwagen zal tegen 1 januari 2018 een diploma van eerste hulp opleiding moeten behalen.
De begeleider moet dit bezitten vanaf 1 januari 2017. De doelstelling is dat de begeleider binnen een termijn van 5 jaar een meer uitgebreide en nog uit te werken opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer zal volgen, vergelijkbaar met de bestaande en specifieke opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.

Uitrustings- en hygiënevereisten: het protocol voorziet in een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een AED, berries, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.

NMS biedt aan ambulancediensten een kwalitatieve opleiding aan tot ziekenvervoerder. Dit volgens de wettelijke voorschriften die tot op heden zijn gekend.

Deze opleiding wordt individueel aangeboden.

Elke patiënt vervoerder kan zich vrij inschrijven, vanaf 6 inschrijvingen zal deze opleiding ook plaatsvinden.

De opleiding inclusief examen duurt 26 uur. De doelstellingen van de opleiding is de ziekenvervoerder een basis mee te geven in afwachting tot de definitieve opleiding “Niet dringend Liggend Ziekenvervoer” een feit is.


Aan het einde van deze cursus leggen de cursisten een evaluatie af die peilt naar de verworven competenties. Indien positief wordt geëvalueerd leidt dit tot een “Diploma EHBO” conform het protocol.

Wat komt er aan bod tijdens deze opleiding:

 • Basisprincipe van Eerste Hulp;
 • Benadering van een slachtoffer;
 • Reanimatie met 2 personen;
 • Reanimatie met hulpmiddelen (AED);
 • Bloedingen;
 • Kleine huidletsels;
 • Breuken, Kneuzingen;
 • Brandwonden;
 • Hef en Tiltechnieken;
 • Vergiftigingen;
 • Hygiëne ;
 • Inhoud van ziekenwagen

Deze opleiding wordt aangeboden in 7 dagdelen met een kostprijs van € 250,00 per deelnemer.

Leden van Belgische Beroepsvereniging krijgen 15% korting.

In onderstaand stroomschema kan je zien of je eventueel in aanmerking komt voor vrijstellingen. Wij bieden een 1 daagse opleiding van 8u aan voor personen die van deze vrijstelling zouden kunnen genieten. Deze wordt aangeboden voor 80€ per deelnemer.


Bron: http://www.belgambu.be/nl/opleiding-ndlz

Open Opleidingen

 

Bekijk ons open aanbod

Geïnteresseerd in een open opleiding? bekijk dan ons aanbod:

 

Open Opleidingen:

Hasselt: Locatie volgt later

Woensdag 3 mei 2017 19:00 - 22:00u Inschrijven

Antwerpen: Gemeenschapscentrum Luchtbal - Hondurasstraat 6-8, 2030 Antwerpen (zaal 2)

Woensdag 10 mei 2017 19:00 - 22:00u Inschrijven

Turnhout: CC De Warande - Warandestraat 42, 2300 Turnhout (lokaal A)

Woensdag 31 mei 2017 19:00 - 22:00u Inschrijven